ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ


Διοργανώτρια Εταιρεία

Η εταιρεία με την επωνυμία «FOCACCINO Ε.Π.Ε.»
Η ταχυδρομική διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της FOCACCINO είναι:
Έδρα: Λεωφόρος Ποσειδώνος 32, Παλαιό Φάληρο ΤΚ 17561
Τηλ.: 210 9843310
Fax.: 210 9843315
E-mail: info@focaccino.gr
Ιστοσελίδα: www.focaccino.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
Ρεβύθη Κωνσταντίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, τηλ. επικοινωνίας: 6936474591
E- mail: konstantina.revythi@gmail.com

Σκοπός και αντικείμενο του διαγωνισμού

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η εκπόνηση και υποβολή σχεδιαστικών προτάσεων που θα τροποποιήσουν την εικόνα της γνωστής αλυσίδας FOCACCINO. Το σημερινό ύφος σχηματίζεται από το μαύρο χρώμα στο πάτωμα και το ταβάνι σε συνδυασμό με το χρώμα του ξύλου (στα τραπέζια, καρέκλες, πάγκους, κλπ.) καθώς και με τα καφετί τούβλα. Με αφορμή την προσθήκη των νέων προϊόντων, (φαγητών FATOLO), στο βασικό μενού, σκοπός είναι το ύφος του καταστήματος να αποπνέει ισπανική ατμόσφαιρα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με εμφανή στοιχεία που έχουν αέρα Ισπανίας ή εμμέσως (π.χ. ισπανική μουσική).

Σημαντικό κριτήριο για την κρίση των προτάσεων που θα υποβληθούν θα είναι και το κόστος εφαρμογής τους (π.χ. τα τραπεζοκαθίσματα μπορούν να βαφούν ή να επενδυθούν αντί να αντικατασταθούν από νέα).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η τροποποίηση της εμφάνισης της αλυσίδας FOCACCINO. Ο στόχος είναι η εσωτερική και/ή εξωτερική διαμόρφωση της διακόσμησης με τρόπο ώστε η εμφάνιση του καταστήματος να παραπέμπει στην Ισπανία. Στους διαγωνιζόμενους θα δοθούν όλα τα απαραίτητα γραμμικά σχέδια της έδρας της αλυσίδας στο Παλαιό Φάληρο, πάνω στα οποία θα βασιστεί η κάθε πρόταση. Με βάση αυτή, θα διαμορφωθούν διαδοχικά όλα τα υποκαταστήματα της αλυσίδας. Οι υποδείξεις των διαγωνιζόμενων μπορούν να είναι είτε μέσω ολικών παρεμβάσεων είτε μέσω σημειακών.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τριτοετείς και άνω φοιτητές ή τελειόφοιτοι (έτος απόκτησης διπλώματος μεταγενέστερο του 2014) των σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Διακοσμητικής, Καλών Τεχνών και κάθε παρεμφερούς ειδικότητας, είτε ατομικά είτε ως ομάδα έως 2 ατόμων. Κάθε διαγωνιζόμενος -μόνος ή και ως μέλος ομάδας- μπορεί να λάβει μέρος μόνο με μία συμμετοχή.

Η συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον διαγωνισµό έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η εγγραφή των ενδιαφερόμενων στον κατάλογο συμμετεχόντων που θα συμπληρωθεί με την υποβολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@focaccino.gr το οποίο θα περιέχει τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κινητό και σταθερό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση(e-mail) καθώς και φοιτητική ταυτότητα ή σε περίπτωση αποφοίτου, αντίγραφο του πτυχίου.

Μετά την αποστολή της δήλωσης συμμετοχής, θα λάβετε, την επόμενη ημέρα, απάντηση με την, εκ μέρους της FOCACCINO, αποδοχή της συμμετοχής σας. Χωρίς την αποδοχή αυτή, δεν μπορείτε να συμμετέχετε.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό: Τετάρτη, 04/05/2016.

Καθορισμός προθεσμίας και τρόπου υποβολής προτάσεων

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 25/05/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στο κατάστημα FOCACCINO του Παλαιού Φαλήρου, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 32, Τ.Κ. 17561 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-14.00. Δεκτές γίνονται επίσης προτάσεις που απεστάλησαν στην ανωτέρω διεύθυνση µε το ταχυδρομείο ή µέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών µε ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους.

Αριθμός και ύψος βραβείων

Στον διαγωνισμό θα απονεμηθούν τρία χρηματικά βραβεία.

Το πρώτο χρηματικό βραβείο θα λάβει 1.500€.
Το δεύτερο χρηματικό βραβείο θα λάβει 750€.
Το τρίτο χρηματικό βραβείο θα λάβει 300€.

Υπάρχει η πιθανότητα η εταιρεία να δεχτεί ορισμένα στοιχεία κάποιας πρότασης δίνοντας ως αντίτιμο στον αντίστοιχο συμμετέχοντα ίσο με το ποσό του τρίτου βραβείου.

Περιεχόμενο προτάσεων

Οι προτάσεις είναι δυνατό να εκφραστούν με γραμμικά σχέδια σε ευανάγνωστη κλίμακα, προοπτικά (3D) σχέδια, σκίτσα και με οποιοδήποτε άλλο μέσο θεωρούν οι συμμετέχοντες ότι μπορεί να υποστηρίξει την πρόταση τους. Θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, σε ευκρινείς διαστάσεις, ο οποίος θα αναγράφει τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων:

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κινητό και σταθερό τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού μπορούν να προμηθεύονται εντός πέντε (5) ημερών από τη δήλωση της συμμετοχής τους ειδικά κουπόνια για δωρεάν καφέ της αρεσκείας τους από το ταμείο του καταστήματος, μέχρι τρεις (3) επισκέψεις τους στο κατάστημα FOCACCINO στο Παλαιό Φάληρο.
FOCACCINO | all rights reserved